2019

Automatizace regionálních knihoven

Díky poskytnuté dotaci z projektu VISK 3 Ministerstva kultury - odbor umění, literatury a knihoven mohou v průběhu podzimu přecházet některé naše regionální knihovny na půjčování přes automatický knihovnický systém Koha. Jedná se o Obecní knihovnu Cep, Obecní knihovnu v Domaníně, Místní knihovnu Dunajovice, Místní knihovnu ve Dvorech nad L., Obecní knihovnu Hamr, Obecní knihovnu v Lužnici, Obecní knihovnu v Novosedlech nad N. a Obecní knihovnu ve Stříbřeci.

Fotka zaškolení knihovnice v novém programu. Fotka zaškolení knihovnice. Fotka knihovnice zkouší půjčovat v novém programu.