Semínkovna

Semínkovna v knihovně

V knihovně jsme 8. března 2018 založili Semínkovnu. Semínkovna je dřevěná lístkovnice, ve které jsou místo knižních lístků semínka. Z ní si můžete semínka zdarma půjčovat a také vkládat pro vlastní potřebu i pro ostatní. Sdílíme osivo, které pochází z vlastních rostlin.

Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně...

Semínkovna = osivo ke sdílení

 

Semínkovna v knihovně

Iniciativa Semínkoven v Čechách vznikla jako inspirace francouzskými Les Grainotheques a americkými The Seedbanks. Cílem je zachování tradičních krajových odrůd, podpora potravinové soběstačnosti a v neposlední řadě i finanční úspora za nákup osiva. V Čechách byla oficiálně první Semínkovna založena v srpnu roku 2015 a od té doby se jejich počet rozrostl na více než 40 Semínkoven v nejrůznějších městech České republiky.

 Pravidla Semínkovny

Když si semínka půjčíte...

 • Vypěstujte rostliny a ty nejlepší ponechte na sklizeň semínek.
 • Semínka ze Semínkovny slouží k vaší vlastní potřebě a nesmí být dále komerčně či jinak šířena.
 • Po sklizni přebytek semínek (zapůjčených ze Semínkovny či jiných) vložte do sáčků a odneste zpět do Semínkovny.
 • Když se semenaření nezadaří, nevadí.
 • Vkládat můžete jakékoliv osivo splňující pravidla Semínkovny. Každý dar je vítán!

Když chcete darovat...

 • Vkládejte osivo zdravé, vyzrálé, z co nejlepších rostlin.
 • Sáčky prosím označte názvem odrůdy, místem sběru a rokem sběru.
 • Vkladatel odpovídá za kvalitu osiva a správný popis odrůdy.
 • U semen dýní, cuket a jiných cizosprašných druhů napište, zda byly rostliny volně či ručně opylené, bez rizika nechtěného křížení s jinými druhy.
 • Popsané osivo vložte do krabice ve spodní části skříňky.  
 • V případě nejasností volejte pí. Lídu Machovou, tel. číslo 728455647.         

Co do Semínkovny nepatří?

 • Osivo by mělo být z rostlin, které nebyly chemicky ošetřené (umělými hnojivy, postřiky apod.)
 • Vkládejte osivo nemořené a nehybridní, tj. z odrůd které nejsou označené jako F1.
 • Nevkládejte, prosím, osivo rostlin klasifikovaných zákonem č. 167/1998 sb.  jako návykové látky a rostlin, na něž se vztahuje vlastnické právo (GMO apod.)
 • Podívejte se také na mapu Semínkoven v ČR.

Děkujeme, že jste se zapojili a podpořili svobodu osiva pro všechny!

Děkujeme čtenářům knihovny, veřejnosti za jejich příspěvky semínek z vlastních zahrad.

Semínkovna je přístupná v rámci otevírací doby knihovny.

 

Obrázek loga Semínkovny.

Obrázek umístění Semínkovny v knihovně.