Významná výročí

Významná výročí naleznete na tomto odkazu: 

https://www.cbvk.cz/regionalni_vyroci_vypis.html?year=2022