Ceník služeb
Tisk článku

Ceník poskytovaných služeb

Městská knihovna Třeboň

 

 

Registrace dospělí          (365 dnů)                                Kč 200,-

Registrace studenti         (365 dnů)                                Kč 150,-

Registrace děti               (365 dnů)                                 Kč  80,-

Krátkodobá registrace                                                    Kč 100,-

Jednorázová registrace                                                   Kč  50,-

Ztráta čtenářské legitimace       - 1. ztráta                      Kč  20,-

                                                 - 2. a další                      Kč  50,-

Ztráta nebo poškození knihy                                          Kč 400,-    

Ztráta nebo poškození periodika                                   Kč 100,-

Poškození čárového kódu                                              Kč  10,-

Poštovné a balné za MVS                                              Kč   50,-

Zadání požadavku na 1 MVS                                        Kč  10,- 

Publikace, jejíž cena je vyšší než Kč 1.000,- se půjčuje proti podpisu.

Upomínka za pozdní vrácení knih: za každou půjčenou knihu 1,- Kč za každý den

Internet                                                                                      zdarma

Sankce za jakoukoli změnu v nastavení počítače                      Kč 100,-

Tiskové rozmnoženiny            1 strana A4                               Kč   3,-                     

Bibliografie a rešerše    - zadání                                               Kč  10,-

                                       - 1 záznam                                           Kč    1,-

 

 

Platnost od 1. ledna 2024

 

                                         

Tisk článku