Dokumenty

2020

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Obrázek Rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2021 - 2022

Rok 2020 - Střednědobý výhled hospodaření organizace na období let 2021 - 2022.