O knihovně
Tisk článku

Městskou knihovnu Třeboň zřizuje město Třeboň, je příspěvkovou organizací.

Knihovna je dle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem.

Součástí knihovny jsou tři pobočky v místních částech: Branná, Břilice, Stará Hlína.

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

 

Výpůjční služby:

výpůjčky z našeho fondu

výpůjčky knih z regionálního fondu

výpůjčky časopisů

prodej knih

prezenční půjčování a studium knih v knihovně

zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS)

setkávání, besedy, autorská čtení, dílny ...

kopírování a tisk

veřejný internet

zprostředkování výpůjčky ze zahraniční knihovny prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk článku