Regionální služby

Regionální služby

Městská knihovna Třeboň je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které poskytuje základním knihovnám v regionu. Jsou to především tyto služby:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných souborů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele
  7. Servis automatizovaného knihovního systému

 

Podpora zajištění regionálních funkcí z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj v roce 2024 podpořil Městskou knihovnu Třeboň částkou 462 000 Kč na realizaci Programu zajištění regionálních funkcí pro 12 neprofesionálních knihoven a 2 pobočky.

Základním úkolem knihovny, která je pověřena výkonem regionálních funkcí, je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská, konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Podpora zajištění regionálních funkcí z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj v roce 2024 podpořil Městskou knihovnu Třeboň částkou 462 000 Kč na realizaci Programu zajištění regionálních funkcí pro 12 neprofesionálních knihoven a 2 pobočky.

Základním úkolem knihovny, která je pověřena výkonem regionálních funkcí, je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská, konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.