Knihovny regionu

Regionální funkce

Městská knihovna Třeboň je pověřená výkonem regionálních funkcí pro 12 knihoven a 2 pobočky v regionu Třeboňsko. Provoz regionálního oddělení je zajišťován 0,40 úvazky. 

Knihovna poskytuje konzultace obecním knihovnám v celé oblasti knihovnictví a počítačové problematiky. Zajišťuje pro knihovny:

poradenskou a konzultační činnost

metodické návštěvy

plány a rozbory statistických činností

vzdělávání knihovníků

tvorbu výměnných souborů

metodickou pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu

nákup a zpracování knihovních fondů z prostředků provozovatele knihovny

servis ASK